برچسب: copy

0

چگونه از دستور pv در لینوکس استفاده کنم؟

pv عمدتا با برنامه های دیگر که قابلیت نظارت بر پیشرفت یک عملیات مداوم را ندارند، استفاده می شود.با قرار دادن یک pip بین دو فرآیند و با استفاده از گزینه های مناسب موجود....