آزمون RHCE

مدرک RHCE که یکی از مدارک بسیار با ارزش دنیای IT است توسط شرکت Redhat ارائه می گردد.
در این دوره افراد با راه اندازی سرورهای لینوکس Redhat آشنا می شوند.
از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره نمود:
DHCP Server
DNS (Bind)
Web Server (Apache)
Directory Service (Open LDAP & NIS)
Proxy Server (Squid)
Mail Server
File Server
SAMBA
Firewall (IP Tables)
طول مدت این دوره 40 ساعت می باشد که Exam آن به این شرح است:
EX300: Red Hat Certified Engineer Exam