<?php /* Template Name: best-app */ ?> بهترین ابزارهای لینوکس » Tecmint.ir

بهترین ابزارهای لینوکس

0

۴ ابزار متن باز مانیتورینگ Log ها و مدیریت ابزارها برای لینوکس

هنگامی که یک سیستم عامل مانند لینوکس در حال اجرا است، حوادث زیادی اتفاق می افتد و فرآیندهای اجرا شده در پس زمینه برای فعال کردن کارآمد و قابل اعتماد از منابع سیستم وجود...

0

بهترین ابزار های ویرایش عکس در لینوکس

در این مقاله، از برخی از بهترین نرم افزار های ویرایش عکس در توزیع های مختلف لینوکس توضیح داده شده است. این پانزده ویرایشگر عکس در این مقاله تنها ویرایشگرهای عکس در لینوکس نیست...

0

۱۲ ابزار ذخیره ابری متن باز برای ذخیره تبادل اطلاعات شما به صورت سریع و امن

Cloud به معنای چیزی  خیلی بزرگ و در حال حاضر منطقه وصیع است. در حوزه فنی، Cloud یک معقوله مجازی است و خدمات را برای پایان دادن به کاربران در قالب ذخیره سازی، میزبانی...

0

توضیح ساختار دایرکتوری های لینوکس و مسیر فایل های مهم

برای هر کسی که دانش صحیح از سیستم عامل لینوکس و سیستم فایل لینوکس ندارد و با فایل ها و مکان آن ها برخورد می کند، استفاده از آنها ممکن است وحشتناک باشد و...